Camp de tir amb arc amb dianes mòbils

Camp de tir amb arc amb dianes mòbils

Aquest és un camp de tir amb arc fixe on a través d’uns comandaments podràs fer moure les dianes per tal d’afegir dificultat a l’activitat. El camp és ideal per iniciar-se a l’esport a peu pla i sense esforç.

No et calen coneixements previs per realitzar l’activitat, un dels nostres instructors et farà entrega del material i et realitzarà un curs de tir amb precisió

L’activitat no està limitada per temps i es pot realitzar de forma individual (9 € pels menors de 14 anys i 15 € pels majors) o bé com una de les activitats incloses dins dels Forfaits d’Aventura  que els pots trobar en diversos formats a partir de 10 €.

L’activitat és ideal  a partir dels 10 anys, tot i que els menors de 14 anys sempre hauran d’anar acompanyats d’un adult.

Abans de realitzar l’activitat caldrà signar un descàrrec de responsabilitat em el qual el participant assegura que està en bon estat físic, que assumeix els riscos i que se’n fa responsable. 

 

 

 

 

ESPAÑOL (actividad  bajo su responsabilidad)

Campo de tiro con dianas móviles: conjunto de dianas móviles en el bosque

Tiempo: de 10 a 60 min
Edad: a partir de 10 años (los menores deben estar supervisados por un adulto)

  • Diríjase a la oficina y al monitor para recibir las instrucciones y el material
  • Respete distancia de seguridad. Recuerde: ¡un arco es un arma!
  • Devuelva el material al terminar
  • Abandonar la actividad en caso de tormenta o niebla

ENGLISH (unsupervised activity: it is at your own risk)

Archery’s field with mobile targets: mobile targets in the forest

Time: from 10 to 60 min
Age: from 10 years old (children must be accompanied and supervised by an adult at all times)

  • Please, ask office assistant and monitor for instructions and material
  • Respect safety distance. Remember: a bow is a weapon!
  • Bring back material when finish
  • In the event of stormy weather, a breakage of any component or when safety is compromised, please evacuate.