Circuit Aeroforestal

Circuit Aeroforestal

Recorregut aeri entre els arbres format per 14 ponts i passarel·les de diverses dificultats que acaba amb una tirolina. L’edat mínima per participar és de 10 anys o 1,30 cm aproximadament, i no hi ha límit d’edat pels adults. Utilitzem un sistema de seguretat francès en línia de vida contínua anomenat Zaza Coudou Pro, que el fa molt segur i molt còmode. L’activitat es pot realitzar de forma individual (9 € pels menors de 14 anys i 15 € pels majors) o bé com una de les activitats incloses dins dels Forfaits d’Aventura  que els pots trobar en diversos formats a partir de 10 €.

Un instructor us prepararà l’equipament tècnic i de seguretat i us farà un curset d’utilització de la instal.lació, aleshores podreu realitzar l’activitat de forma autònoma mentre l’instructor us supervisarà des de terra. els menors de 14 anys han d’anar sempre acompanyats d’un adult tutor o bé responsable.

Abans de realitzar l’activitat caldrà signar un descàrrec de responsabilitat em el qual el participant assegura que està en bon estat físic, que assumeix els riscos i que se’n fa responsable. 

L’activitat pot durar entre 30 i 60 minuts.

 

 

 

 

ESPAÑOL (actividad  bajo su responsabilidad)

Circuito aeroforestal: circuito de puentes aéreos entre los árboles con línea de vida continua

Tiempo: de 30 a 60 minutos
Edad: a partir de 10 años (los menores deben estar supervisados por un adulto)
Altura: mínimo 130 cm
Peso: hasta 95 kg

  • Dirígirse a la oficina y al monitor para recibir las instrucciones y el material
  • Es obligatorio el uso de casco, arnés y sistema de línea de vida continua
  • Sólo puede haber una persona por plataforma y puente
  • Devolver el material al terminar
  • Abandonar la actividad en caso de tormenta

ENGLISH (unsupervised activity: it is at your own risk))

Aeroforestal circuit: circuit in the trees with platforms, hanging bridges and zip-line.

Tiempo: from 30 to 60 minutos
Age: from 10 years old (children must be accompanied and supervised by an adult at all times)
Height: minimum height of 130cm
Weight: up to 95 kg

  • Please, ask office and monitors for instructions and materials
  • It is imperative to use helmet, harness and continuous belay system
  • On platforms and bridges, only one person at a time
  • Return the material after the activity.
  • In the event of stormy weather, a breakage of any component or when safety is compromised, please evacuate.